zenonek

38 tekstów – auto­rem jest ze­nonek.

Z życiem to tak jak z chodze­niem po to­rach

idziesz ka­mieniami to niewy­god­nie, a z szyn łat­wo spaść .... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 września 2010, 22:40

We­na - kiedy ją masz naj­częściej ig­no­rujesz, a bez niej życie jest ja­kieś ta­kie monochromatyczne. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 sierpnia 2010, 00:56

Zaw­sze nas­ta­wiam się na naj­gor­sze.

Kur­de, przyszło naj­lep­sze i nie wie­działem co zrobić. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 28 lipca 2010, 00:02

Tkwię w tym bag­nie już tak głębo­ko, że chy­ba nauczę się pływać. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 27 lipca 2010, 13:09

W moim wnętrzu są dwie oso­by.Dob­ra i zła.
Dob­ra płacze że nie umie być zła.
Zła krzyczy że chce być dobra. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 lipca 2010, 16:36

Emoc­je... - te praw­dzi­we, z bo­ku zaw­sze wyglądają na udawane. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 lipca 2010, 22:49

...i zno­wu chciałem coś na­malo­wać, a nie miałem ołówka .... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 19 lipca 2010, 12:53

Żeby poz­nać gra­nice trze­ba naj­pierw ją przekroczyć 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 lipca 2010, 00:23

Szedłem chod­ni­kiem, po­wie­działem ,, dzień dob­ry!" i po­myślałem kur­de zno­wu muszę kłamać ... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 lipca 2010, 00:23

Zam­knięty szczel­nie w swoim świecie, biegam za motylami. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 lipca 2010, 23:21

zenonek

Nie chcę sięgnąć szczytu bo potem nic niema wole całe życie się wspinać (chociaż fajnie się leży)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zenonek

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność